If you can’t beat them, join them

Det bureaukratiske helvede

Sprog, bureaukrati, konservatisme/protektionisme. Det er de termer som kommer hyppigst frem, når jeg spørger til de udfordringer danske virksomheder ser, i forhold til et forretningsmæssigt samarbejde med Frankrig(1).

Jeg mener, at disse udfordringer kan overkommes, og at danske virksomheder ikke skal lade sig ”skræmme” af dem. Det kræver en tilpasning af sin tilgang, af sin måde at drive forretning på i forhold til Danmark, men det kan lade sig gøre. Det vil jeg prøve at give eksempler på, med udgangspunkt i MedTech markedet.

Vi starter med det ”lette”: Bureaukratiet. Den eksempel jeg vil bruge i denne artikel, omhandler tilskudsreglerne for medicinsk udstyr.

I mange situationer af dagligdagen, kan administrationen i Frankrig være ret omfattende. Da Frankrig er desuden et land hvor digitalisering er startet sent i forhold til de nordiske lande, så kan det betyde mange papirer som skal flyttes frem og tilbage, og administrationen bliver hurtigt stemplet som bureaukratisk. Hvis man for eksempel tager de regler, som fastsætter hvordan fabrikanterne kan opnå tilskud til køb af deres medicinsk udstyr (på hospitalet eller af patienter), så mener 37% af virksomhederne, at de er for indviklede(2).

Sådan har det dog været i Frankrig i mange år, og intet tyder på, at bureaukratiet skulle blive afskaffet på kort sigt. Det er sandsynligvis også umuligt, når man betragter størrelsen på landet, både geografisk og befolkningsmæssigt, hvis der skal være en form for styring af de samfundsrelaterede processer.

Men digitaliseringen er i gang med hastige skridt. Især i sundhedsområdet, er der sat særlig fokus på digitaliseringen, for at gøre tilgangen til sundhed nemmere for befolkningen(3). Denne trend kan også ses i de administrative processer omkring markedsføring af medicinsk udstyr, herunder registreringen på listen over tilskudsberettigede produkter og behandlinger (LPP), hvor del af den nødvendige dokumentation kan indleveres elektronisk af producenterne siden april 2019.

Lad hos blive i MedTech branchen, hvor der også er hjælpe at hente fra administrationen selv. Den lægger en lang række retningslinjer og skabeloner til rådighed på internettet, for at hjælpe virksomhederne med at registrere deres produkter, og ansøge om tilskud til køb af deres produkter, fra den nationale sygesikringskasse.

Nogle af disse retningslinjer findes endda på engelsk(4). De ret så omfattende dokumenter, som skal indleveres, skal dog for langt de fleste være på fransk, og her møder man én af de andre udfordringer med Frankrig, men dette bliver drøftet i et andet indlæg.

If you can’t beat them, join them

Så bureaukratiet findes, og kommer ikke til at forsvinde. Der er hjælp at hente for at finde sin vej, og den hjælp SKAL bruges, så man er sikker på at følge reglerne. Det er den eneste måde hvorpå man hurtigst kommer igennem processen. At følge reglerne. Sådan er det.

Ikke noget med at prøve sig frem, og satse på, at man vil kunne snakke sig udenom udfordringerne. Det kommer ikke til at virke. Der er regler, og de skal følges.

Gør man ikke det, og prøver man at forcere systemet, så bliver der strammet op. På HASs (Haute Autorité de Santé) hjemmeside, kan man nu læse, at siden de har modtaget et stigende antal forkert sammensatte medicotekniske ansøgninger for tilskudsberettigelse, så bliver alle ukomplette ansøgninger afvist uden videre, uanset manglernes omfang.

Man skal derfor lave sit hjemmearbejde grundigt, og følge de retningslinjer, som er tilgængelige. På HASs hjemmeside(4) kan man for eksempel finde ”Assessment principles established by the Medical Device and Health Technology Evaluation Committee (CNEDiMTS) to determine the reimbursement eligibility of medical devices for individual use”.

Det giver mulighed for at danne sig et eller flere overbliksbilleder:

Derfra kan man surfe sin vej til skabeloner for den medicotekniske og den sundhedsøkonomiske dossier som skal indleveres.

Endnu bedre, så har virksomhederne mulighed for at mødes med HAS, for at drøfte de krav der er på den medicotekniske dossier for det pågældende produkt. Mødet er i øvrigt gratis og uforpligtende.

Der er lys forude

Selvom tilskudssystemet og vejen derigennem er indviklede, så hjælper den franske administration, med:

  • retningslinjer, både på fransk og engelsk
  • skabeloner
  • orienteringsmøder

Og for at sætte alle chancer på deres side, bør fabrikanterne af medicinsk udstyr benytte sig af hele paletten.

Den tilgang bør være den gældende for alle administrative processer i Frankrig: Følg reglerne. Ellers bliver administrationen til bureaukrati, og det bliver i hvert fald ikke den hurtigste vej til et tilfredsstillende resultat.

For at slutte af vil jeg sige, at der er noget godt ved den omfattende administration, især når den digitaliseres. Der findes faktisk rigtig mange MedTech markeds- og produktdata tilgængelig på internettet. Den datamængde kan anvendes til at udarbejde meget specifikke markedsanalyser ((5) er en meget overordnet eksempel af slagsen), bygge solide business-cases, udtænke go-to-market strategier eller finde de overbevisende argumenter til en ansøgning om tilskud.

Frédéric Bernard.

(1) ”Har din virksomhed valgt Frankrig fra?” – Frédéric Bernard – LinkedIn artikel – 14 januar 2020

(2) ”Panorama 2019 et analyse qualitative de la filière industrielle des dispositifs médicaux en France” – SNITEM – januar 2020

(3) ”Ma santé 2022 – Un engagement collectif” – Ministère des solidarités et de la santé – pressedossier – 18 september 2018

(4) https://www.has-sante.fr/jcms/c_2036238/fr/medical-device-and-health-technology-evaluation-committee-cnedimts

(5) ”Friske markedsdata fra Frankrig til din forretningsplan!” – Opslag på MediFransk LinkedIn side – 21 januar 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *